IDENTITEIT

Tradeworks BV
Handelend onder de naam Oluve
Alg. directeuren: Dhr. Rick Veeningen and Mw. Diana Veeningen-Jongsma
KvK in Zwolle (NL): 50489399
BTW nr: NL822767600B01
Tel:+31 (0)85 8780221
Fax +31 521 700 211
E-mail: info@oluve.nl 

Verkoop adres
Pluggematen 1
8331 TV Steenwijk
Nederland

Bank

ABN AMRO Bank t.n.v. Tradeworks BV
IBAN: NL06ABNA0624660761
BIC: ABNANL2A

 

Platform van de EU-commissie betreffende online geschillenbeslechting:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.